Contactează-ne
0727 879 128

Cultura afinului in Romania

Urmare a rezultatelor obținute în primii ani de cercetări la Bilcești, până la sfârșitul anilor 70, s-au înființat circa 25 hectare plantații de afin cu caracter experimental și demonstrative în cadrul unităților de cercetare (I.C.P.P. Mărăcineni, S.C.P.P. Baia Mare, S.C.P.P. Bilcești, etc).

În anii 80 urmare a adoptării unui program de promovare a culturilor de arbuști fructiferi pe 10 000 hectare, pentru afin s-au alocat 1500 hectare. Până în anul 1889 culturile de afin s-au extins în unități de stat și cooperatiste pe circa 300 hectare, în mod deosebit în județele Argeș, Brașov, Suceava și Maramureș.

După 1989 o mare parte a culturilor de afin au fost abandonate sau defrișate, urmare a procesului de retrocedare a fondului funciar. În aceste condiții în anul 2000 suprafețele cultivate cu afin în România s-au redus la circa 25 hectare.

După anul 2000 interesul pentru cultura afinului a crescut și s-au înființat plantații cu caracter gospodăresc, dar și în microferme. Prin investițiile realizate în mod deosebit după anul 2007, suprafața cultivată cu afin a depășit în anul 2014, 350 hectare. Suprafețe mai importante cultivate cu afin sunt în județele Brașov, Argeș, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Hunedoara, Dâmbovița, etc.